Privacy

Bescherming persoonsgegevens
DragQueenWigs.com neemt de privacy van persoonsgegevens heel serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van onze door u bestelde producten, onze nieuwsbrief en desgewenst van andere relevante informatie. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

 

“Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beschouwen wij als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Iedereen heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn of haar persoonsgegevens.”

 

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. DragQueenWigs.com gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en DragQueenWigs.com  (bestellingen);
om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze webshop);
ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

 

DragQueenWigs.com selecteert eventuele partners met de grootste zorg. Een samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor uw privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voornoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

 

Indien DragQueenWigs.com persoonsgegevens verwerkt ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen altijd kosteloos verzet aantekenen.

 

Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan onze klantenservice. Het staat u altijd altijd vrij om u af te melden van onze nieuwsbrief door gebruik te maken van de optout die DragQueenWigs.com altijd onderin de nieuwsbrief plaatst.

 

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

 

DragQueenWigs.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. DragQueenWigs.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

DragQueenWigs.com gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

 

Om het winkelen bij DragQueenWigs.com zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

 

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

 

Als u bij DragQueenWigs.com een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

DragQueenWigs.com verkoopt uw gegevens niet
DragQueenWigs.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. DragQueenWigs.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij DragQueenWigs.com geen cookies ontvangt.

 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van DragQueenWigs.com, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 


 

The Privacy Conditions are all according to Dutch Law and therefore available only as Dutch text.

You don't have permission to register